Consulting geologiczny i badania gologiczne


Laboratorium płytek cienkich

GEOLOGICZNE PREPARATY MIKROSKOPOWE

Jedną z metod badawczych w geologii, archeologii, budownictwie lub metalurgii jest mikroskopowa analiza w spolaryzowanym świetle przechodzącym lub odbitym. Do tego typu badań mikroskopowych dedykowane są wysokiej jakości preparaty mikrokopowe.

Adres do wysyłki próbek geologicznych: ul. Kolowa 46/11, 03-536 Warszawa, Poland

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Katalog Cen - 2019

Galeria zdjęć

Więcej informacji na temat badań mikroskopowych


CONSULTING GEOLOGICZNY I BADANIA GEOLOGICZNE

W zakresie badań geologiczny oraz poszukiwań złóż metali oferujemy:

Krótka Historia

Firma ABC A HED została założona w 2009 roku jako firma doradztwa geologicznego. Realizując wiele projektów geologicznych przygotowywaliśmy badania mikroskopowe, analizy statystyczne oraz projekty poszukiwawcze i rozpoznawcze za rudami polimetalicznymi w kraju i za granicą. Od 2012 roku produkujemy i sprzedajemy płytki cienkie i nasze usługi polskim oraz unijnym instytucjom badawczym.

Od 2011 roku jako lider zespołu geologicznego w jednej z firm poszukiwawczych geologicznych w Polsce, zdobyłem doświadczenie w prowadzeniu projektów poszukiwawczych złóż rud polimetalicznych w Polsce, przygotowując licencje na poszukiwania rud polimetalicznych w Polsce i w Laosie.


Laboratorium preparatyki badawczej

W laboratorium płytek cienkich przygotowywane są najwyższej jakości mikroskopowe preparaty badawcze. Potrafimy przygotować preparaty badawcze zakryte o standardowych i nie standardowych wymiarach, ponadto preparaty polerowane, kostki polerowane, preparaty nasypowe oraz inne preparaty badawcze na zamówienie klienta.

Badania Geologiczne

Frima ABC A HEAD oferuje szeroki wachlarz badań geologicznych, począwszy od badań terenowych, prowadzenia i nadzoru pozukiwań geologicznych, profilowania rdzeni wiertniczych, wykonania ekspertyz składu mineralnego próbek skał, wykonania raportów badawczych, projektó poszukiwawczych oraz koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczychze szczególnym uwzględnieniem surowców metalicznych i podstawowych.

Ponadto firma wykonuje opisy preparatyki badawczej do dokumentacji geologicznej oraz ekspertyzy geologiczne w zakresie petrografii skał oraz architektury.

Więcej

Misja Firmy

Misją firmy jest dopasowanie usŁug z zakresu geologii do potrzeb klienta, komercjalizacjĘ osiĄgniĘĆ naukowych w dziedzinie poszukiwaŃ złóz, tworzenie nowych narzędzi badawczych oraz optymalizację zasobów finansowych w projektach geologicznych

ponadto firma dostarcza wysokiej jakoŚci preparatykę badawczą dla naukowców, firm badawczych, firm poszukiwawczych oraz konsultantów


a
Koncesje/Poszukiwanie i rozpoznanie złóż metali.

Polska jest państwem bogatym w surowce naturalne zarówno energetyczne, chemiczne jak i metaliczne. Oprócz węgla kamiennego, węla brunatnego, rud miedzi, srebra, cynku i ołowiu oraz soli kamiennej i potasowej, nadal w obrębie kraju istnieje duży potencjał do poszukiwań rud polimetalicznych. Zobacz propozycje dla potencjalnych investorów.

a
Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Prace poszukiwawcze to nie tylko idea, kreatywność oraz doświadczenie ale także efektywne wykorzystanie zasobów inwestora. Zatem prace poszukiwawcze można prowadzić klasycznym stylem lub zoptymalizowanym do potrzeb klienta.

More Info


kontakt / contact us

W sprawie wykonania geologicznych płytek cienkich proszę o przesłanie próbek geologicznych na adres podany poniżej. Próbki powinny posiadać opis oraz zawierać oznaczone miejsca cięcia lub powierzchnie z której wykonany ma być preparat badawczy.